Relacja po VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

5 czerwca 2019 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) odbyło się kolejne VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie.

Seminarium zorganizowano wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tematem przewodnim było cyberbezpieczeństwo - incydenty bezpieczeństwa badane przez CERT Polska w 2018 roku omówił pracownik NASK - CERT Polska Kamil Frankowicz. Uczestnicy Seminarium mieli możliwość zapoznać się z działalnością ICANN (The  Internet  Corporation for  Assigned  Names and  Numbers). Gabriella Schittek oraz Patrick Jones przedstawili zarys działalności tej globalnej organizacji, znanej jako techniczny koordynator internetowego systemu nazw domenowych (DNS) i koordynator adresów IP.

Na Seminarium omówiono również problematykę dotyczaco bezpośrednio spraw i sporów "domenowych"

Pan dr hab. Karol Dobrzeniecki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Arbiter Sądu Polubownego przedstawił analizę problemu  wolności słowa  w kontekście sporów o domeny internetowe.

Pani dr Anna Sokołowska - Ławniczak, rzecznik patentowy, zapoznała uczestników Seminarium z ostatnimi zmianami   w   prawie własności przemysłowej w kontekście sporów domenowych, zaś

Pan dr Marcin Balicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Własności Intelektualnej WPiA) wyjaśnił możliwość rejestracji nazwy domeny internetowej jako znaku towarowego.