Relacja po V Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. DI

17 maja 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji) odbyło się V Seminarium Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie.

Seminarium zorganizowano wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Tematem przewodnim było naruszenie i ochrona dóbr osobistych w nazwach domen internetowych „.pl" ze szczególnym zaznaczeniem naruszenia dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego. Temat ten jest szczególnie aktualny z uwagi na komercjalizację nazw tych jednostek, które niejednokrotnie są nazwami historycznymi i geograficznymi. Dyskusja panelowa pozwoliła odpowiedzieć m.in. na pytanie – czy zawarcie umowy o utrzymanie nazwy domeny internetowej np. Warszawa.pl, Wolsztyn.pl  narusza prawa podmiotów, które nazwy te wykorzystują w swojej działalności.