Księga Sądu Polubownego

W czerwcu 2020 roku we współpracy z wydawnictwem Wolters Kluwer, pod redakcją naukową dr. Ireneusza Matusiaka – Prezesa Sądu ukazała się książka „Domeny internetowe. Teoria i praktyka.”

Książka jest zbiorem pogrupowanych tematycznie artykułów, napisanych wyłącznie przez osoby związane z Sądem: Arbitrów, Mediatorów, członków Rady Sądu.

Jest ona także podsumowaniem wieloletniej działalności Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych.