Konferencja - Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej

W dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju, pl. Trzech Krzyży 3/5, w Warszawie odbędzie się bezpłatna konferencja„Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”.

O arbitrażu  w sporach o domeny internetowe będzie mówiła dr Justyna Ożegalska-Trybalska, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

.