VII SEMINARIUM ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO DS. DOMEN INTERNETOWYCH PRZY POLSKIEJ IZBIE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI 12.10.2021 r.


Szanowni Państwo,

Minęły już ponad dwa lata od ostatniego Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie, które miało miejsce w 2019 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pomimo istniejących obostrzeń wynikających ze stanu pandemii, które uniemożliwiają najbardziej cenny bo osobisty kontakt arbitrów, mediatorów i wszystkich osób zainteresowanych tematyką nazw domen internetowych, zamierzamy kontynuować nasze cykliczne spotkania i zorganizować kolejne, VII Seminarium w nieco innej formule niż dotychczas, ale jak zawsze z ciekawą tematyką dotyczącą przedmiotu działalności naszego Sądu.

Seminarium wyjątkowo zostanie zorganizowane w formule on-line albo hybrydowej (w zależności od sytuacji) we współpracy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Naukowej i Akademickiej Sieci Naukowej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Urzędu Patentowego RP.

Seminarium odbędzie się 12 października 2021 r.

Z uwagi na udział w wydarzeniu Urzędu Patentowego RP zakres zagadnień został podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczy działalności Sądu Polubownego oraz ogólnie nazw domen internetowych, druga zaś stanowić będzie formę panelu eksperckiego obejmującego problemy, jakie napotyka Urząd Patentowy RP w związku z wykorzystywaniem nazw domen internetowych w działalności gospodarczej. W tej części odbędzie się również dyskusja z udziałem ekspertów UP RP oraz sesja odpowiedzi na pytania uczestników Seminarium.

Zachęcamy do zgłaszania pytań do panelu eksperckiego na adres arbitraz@piit.org.pl

AGENDA

Serdecznie zapraszamy,
dr Ireneusz Matusiak
Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT