Członek Rady - dr Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych, wykładowca. Zajmuje się m. in. zagadnieniami usług e-administracji oraz wykorzystania otwartych danych, a także historią informatyki w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. Publikacje naukowe w monografiach SGH, UKSW, Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Óbuda (Węgry). W latach 2010-2020 członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI, obecnie sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka przy PTI. Od 2011 r. w Radzie Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Komputer w Firmie” (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012). W PIIT od 2001 r., laureat Nagrody PIIT w 2008 r.