Członek Rady - dr Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). W latach 1975-1981 informatyk w centrum obliczeniowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był zastępcą redaktora naczelnego, a potem redaktorem naczelnym czasopism branżowych,w tym kwartalnika „Prawo i ekonomia w telekomunikacji” oraz dwumiesięcznika „elektroniczna Administracja”.

Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik firm i uczelnianych zespołów badawczych. Kierował panelami badawczymi IT, komunikacji elektronicznej i nowych mediów w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki oraz Foresight Akademickie Mazowsze 2030. Wykładowca akademicki, m. in. na studiach podyplomowych WEiTI PW, autor i współautor opracowań z dziedziny otwartego rządu i wykorzystania otwartych danych w administracji publicznej. Zajmuje się też zagadnieniami wykorzystania otwartych danych w budowie i transformacji inteligentnych miast, a także historią informatyki polskiej.

Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT  przy PTI. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Komputer w Firmie” (2003) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2012).