Członek Rady - dr Damian Flisak

Doktor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, arbiter w Sądzie ds. Domen Internetowych przy PIIT, tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Współautor “Założeń do strategii AI w Polsce – Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji” z listopada 2018 r. Członek Grupy ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM.

Autor licznych wystąpień i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, na Akademii Leona Koźmińskiego oraz PAN, gdzie prowadzi zajęcia z prawa autorskiego, czy prawa nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Sztucznej Inteligencji.

Włada językami: angielskim, niemieckim i hiszpańskim.