Kontakt

Biuro Sądu:

Beata Śmiałkowska
Sekretarz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych

Dane adresowe:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych

Aleje Jerozolimskie 136, IX piętro
02-305 Warszawa

tel./fax: + 48 22 625 73 23
e-mail: arbitraz@piit.org.pl

Numer konta:

Bank Pekao SA Oddział w Warszawie 65124061751111000045734520