Rzeczpospolita wywiad z Wiceprezesem PIIT Wiesławem Paluszyńskim

Jak w Polsce radzi sobie branża teleinformatyczna i jak właściwie możemy ją zdefiniować?

Tu pojawia się zasadniczy problem, ponieważ sektor ten nie jest w pełni ujęty w definicji statystycznej, co sprawia, że szacowanie jego wartości jest obarczone dużym ryzykiem, a dostępne dane są nieporównywalne. Często nie uwzględnia się np. oprogramowania tworzonego dla tzw. systemów wbudowanych, sterowników, czy kontrolerów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, sterowaniu procesami przemysłowymi czy związanych z tworzeniem sieci inteligentnych lub rozwiązań dla inteligentnych miast i systemów transportowych.

WIĘCEJ