Puls Biznesu Państwo wywłaszczy informatyków, wypowiedzi Prezesa PIIT

Sejm jest o włos od zniesienia mechanizmu ochrony autorskiej twórców aplikacji. Na razie tych, którzy informatyzowali sądy, prokuratury i komorników

Sejm uchwalił nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych. Zakłada m.in. losowe przydzielanie spraw sędziom i zwiększenie wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę stanowisk prezesów sądów.

WIĘCEJ