Poparcie PIIT dla Apelu organizacji pracodawców ws utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasada 30-krotności)

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) będąca samorządem gospodarczym zrzeszającym największe firmy teleinformatyczne w Polsce, niniejszym pismem wyraża swoje poparcie dla Apelu reprezentatywnych organizacji pracodawców do rządu RP w sprawie utrzymania górnego limitu podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (zasada trzydziestokrotności) z dnia 12 czerwca 2019 roku.

PIIT jako organizacja branży teleinformatycznej liczy również na uwzględnienie przedstawionych argumentów w Apelu, przedstawiając dodatkowo postulat przyjęcia przez stronę rządową zobowiązania o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne i podjęcie rzeczowych rozmów z partnerami społecznymi.

Załączniki