PIIT w chmurze, wspólny materiał prasowy PIIT i Microsoft

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wybiera chmurę – narzędzia cyfrowej transformacji w codziennej działalności.

Jedna z najstarszych Izb gospodarczych w Polsce wykorzystuje narzędzia cyfrowej transformacji w swojej codziennej działalności i współpracy w grupie 131 zrzeszonych obecnie firm, a także partnerów merytorycznych i interesariuszy. Często jest to współpraca w rozproszonym środowisku o różnych potrzebach i oczekiwaniach. Odpowiedzią na te potrzeby okazał się pakiet usług Office 365, który zapewnił bezpieczny przepływ i dostęp do dokumentów, a także umożliwił wdrożenie nowych sposobów komunikacji.

WIĘCEJ