List do przedsiębiorców do Prezydenta Andrzeja Dudy, pod listem podpis złożył Prezes PIIT

"Ufamy, że dostrzegając konieczność unowocześnienia sądownictwa w Polsce, będzie Pan stał na straży demokratycznej zasady trójpodziału władzy, gwarantującej możliwość realizacji długofalowej strategii rozwoju naszego kraju" - napisali w liście do prezydenta liderzy środowiska przedsiębiorców startupowych.

WIĘCEJ