Biuro Izby

Pracownicy Biura:

 • Marzenna Gurgul
  Sekretarz Zarządu i Rady PIIT
 • Magda Kamińska
  Specjalista ds. projektów
 • Beata Śmiałkowska
  Sekretarz Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych
 • Marcin Hołownia
  Koordynator ds. wsparcia projektów
 • Paulina Koszyk
  Recepcja  -  sekretariat
 • Jolanta Trojanowska
  Specjalista ds. finansowo-księgowych
 • Michał Gałagus
  Project Manager
 • Maciej Wnuk
  Project Manager

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Aleje Jerozolimskie 136   (Budynek Eurocentrum Alfa - IX piętro)
02-305 Warszawa
Tel.: 22 628 22 60, 22 628 24 06
Biuro PIIT: 691 119 555
Fax: 22 628 55 36
biuro@piit.org.pl
Kontakt dla   mediów: media@piit.org.pl
REGON: 010220521
NIP: 526-12-89-338
Bank Pekao S.A.   Oddział w Warszawie
65 1240 6175 1111 0000 4573 4520
KRS: 0000130600, Sąd   Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy