Obchody 20-lecia


Podziękowania po Konferencji TeraFormu

Serdeczne Podziękowania:

 • Panu Bronisławowi Komorowskiemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej za list z gratulacjami z okazji 20-lecia PIIT, odczytany przez Pana Krzysztofa Króla, Doradcę Prezydenta,
 • Panu Dr Henrykowi Wujcowi  Doradcy Prezydenta RP za wręczenie w imieniu Prezydenta RP odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi Panu Romanowi Szwedowi,
 • Panu Dariuszowi Bogdanowi Wiceministrowi Gospodarki, który w imieniu Pana Wicepremiera Janusza Piechocińskiego, Patrona Honorowego  20-lecia PIIT oraz swoim własnym, przekazał gratulacje Członkom Izby,
 • Pani Magdalenie Gaj Prezes UKE , Panu Posłowi Markowi Wójcikowi,  Panu Romanowi Dmowskiemu Wiceministrowi  Spraw Wewnętrznych, Panu Andrzejowi Ręgowskiemu Wiceministrowi Administracji i Cyfryzacji, Panu Andrzejowi Lewińskiemu Zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wszystkim przedstawicielom Parlamentu, Rządu, Administracji, Instytucji rządowych i samorządowych oraz Uczelni  i Instytutów naukowych,  za obecność na naszej uroczystości,
 • Członkom Komitetu Honorowego 20-lecia Izby za wspomaganie naszych uroczystości.
 • Panu Johnowi Higginsowi  Dyrektorowi Generalnemu DIGITALEUROPE za obecność oraz interesującą prezentację,
 • Panu Adamowi Góralowi oraz Panu Romanowi Młodkowskiemu za inspirującą debatę o aktualnym stanie i przyszłości polskich firm informatycznych,
 • Panu Markowi Kowalskiemu wspólnie z Panem Andrzejem Wachem oraz Przewodniczącym Rady Izby Pawłem Czajkowskim,  za uroczyste wręczenie Nagród 20-lecia PIIT,
 • Panu Profesorowi Markowi Demiańskiemu oraz Panu Dr Henrykowi Wujcowi za niezwykle ciekawy wykład o wielkości Wszechświata i ciągle mało znanej cząstce Higgsa,
 • Panu Dr  Rafałowi Demkowicz-Dobrzańskiemu za wyjaśnienie podstaw działania komputera kwantowego na przykładzie (nie) istnienia kota Schroedingera,
 • Panu Dr Markowi Chlebusiowi za prezentację, jakże odmiennego, spojrzenia na ekonomię internetu i płynących stąd konsekwencji,
 • Panu Bartoszowi Barłowskiemu za zaprezentowanie drukarki 3D oraz jej frapujących i nieoczekiwanych zastosowań,
 • Panu Antoniemu Mielniczukowi za profesionalne prowadzenie i sympatyczną, pełną poczucia humoru, moderację Konferencji,
 • Prezesom PTI, KIGEiT, PIKE, SIT, ZIPSEE, PARP,  PAIiZ, IAB Polska,  za ich obecność i dobre słowa życzeń,
 • Wszystkim obecnym Gościom i Członkom Izby za ich udział i życzliwość,
 • Prezesom firm Hewlett-Packard, Orange, Asseco Poland, Bird&Bird, Bonair, Intel Technology, PWPW, Sygnity, Systemics-PAB, Unizeto Technologies,  za sponsorowanie tej naszej wspólnej przecież imprezy oraz Partnerom Medialnym Cyfrowemu Polsatowi i  Grupie Onet.pl,
 • Panu Andrzejowi Pilichowi Dyrektorowi Biura PIIT, Pani Marzennie Gurgul Sekretarzowi Rady oraz wszystkim pracownikom Biura Izby, za ich wytężoną i efektywną pracę w przygotowaniu organizacyjnym TeraForum,
 • Panu Aleksandrowi Frydrychowi Wiceprezesowi PIITza przygotowanie i nadzór merytoryczny nad programem 6.TeraForum.

Wacław Iszkowski, Prezes PIIT