Mówią o nas

Wypowiedzi z okazji 20-lecia PIIT

Andrzej Bendig - Wielowiejski, Prezes Unizeto Technologies SA

To już dwadzieścia lat działalności Polskiej Izby Informatyki  i Telekomunikacji. W skali biznesu ITC to niemal epoka, pełna lepszych i gorszych zdarzeń, wielkich i małych sukcesów, ale  także niejednokrotnie  porażek nas wszystkich.  Z takiej perspektywy   Izba odegrała olbrzymią i zdecydowanie pozytywną rolę.  Po pierwsze reprezentowała nas i docierała tam, gdzie my jako przedsiębiorcy nie mogliśmy i nie możemy często dotrzeć, po drugie wspierała nas  i nasze inicjatywy, po trzecie inicjowała działania na rzecz polepszania życia gospodarczego, prawa, informatyzacji oraz na rzecz współpracy, w szczególności z administracją. Spełniła swą rolę i chyba w znacznym stopniu nasze oczekiwania.   Jedno jest pewne - bez niej bylibyśmy dziś w o wiele  gorszych nastrojach.

Paweł Biskupski, Prezes Systemics-PAB Sp. z o.o.

Zarząd i zespół PIIT doceniam szczególnie za rolę koordynatora wydarzeń na rynku w Polsce i za granicą, które pomagają Systemics-PAB w budowie relacji z klientami. Obecnie istotnym wyzwaniem dla branży IT/ICT jest podnoszenie jakości świadczonych usług i promocja polskich firm za granicą w zakresie wysokich technologii. Np. Systemics-PAB staje się już rozpoznawalną marką europejską w pomiarach i analizie jakości sieci komórkowych. Jesteśmy też audytorem największych dostawców infrastruktury dla telefonii komórkowej w Rosji.

Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Szanowni Państwo,

20 lat to dużo w życiu każdego człowieka, ale 20 lat w świecie informatyki i telekomunikacji, to więcej niż jedna epoka. W ciągu funkcjonowania Izby od 1993 roku byliśmy uczestnikami zmian społecznych i technologicznych na niewyobrażalną skalę. I dziś patrząc na historię Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji śmiało mogę stwierdzić, patrząc na jej członków, iż była ona jednym głównych trybów tej ewolucji, która pozwoliła Polsce przejść od kraju o gospodarce postsocjalistycznej do nowoczesnego państwa i dojrzałego e-społeczeństwa. 

Dlatego życzę nam wszystkim, aby rok 20-lecia nie był tylko rokiem obchodów i momentem refleksji nad tym co było, ale przede wszystkim przygotowaniem do kolejnego etapu działań Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, jako lidera efektywnego rozwoju społeczeństwa cyfrowego w naszym kraju.

Jarosław Mojsiejuk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Cyfrowy Polsat SA

Jestem związany z PIIT od 2001 roku najpierw jako ekspert i uczestnik prac parlamentarnych nad ustawa o podpisie elektronicznym i innych ustaw a później członek władz tj Rady i  zarządu w jednej z kadencji. PIIT należy do tych organizacji branżowych i samorządu która zawsze trzymała poziom i to jest tajemnica rozwoju Izby w modelu całkowicie dobrowolnej do niej przynależności. To prawdziwy zaszczyt móc pracować z wieloma wybitnymi osobowościami  i najwybitniejszymi managerami i znawcami rynku  teleinformatycznego i PIIT.

Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski , Dyrektor ds. Prawnych, Ochrony Danych i Zarządzania Zgodnością Polska Telefonia Cyfrowa SA

Jubileusz 20-lecia to znakomita okazja do czynienia podsumowań. PIIT trwale już wrosła w krajobraz polskiego rynku telekomunikacyjnego i teleinformatycznego. Wypracowała sobie silną pozycję na tym rynku jako organizacja, która jest płaszczyzną do merytorycznej dyskusji i wypracowywania rozwiązań ważnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. Wszystkie te lata pokazały jak jest to bardzo potrzebna organizacja. Stała się ona dla organizacji rządowych ważnym partnerem do dyskusji o sprawach najważniejszych dla rynku teleinformatycznego i telekomunikacyjnego. PIIT to jednak przede wszystkim przykład ludzi, który łączy pasja i bezinteresowne zaangażowanie w ważne sprawy, nie tylko dla tego konkretnego rynku, ale przede wszystkim dla rozwoju naszego Kraju

Borys Stokalski, Prezes Infovide-Matrix

Od dwudziestu lat PIIT jest platformą formułowania stanowiska polskiego przemysłu teleinformatycznego w kwestiach kluczowych dla rozwoju tego sektora. Co jednak ważniejsze Izba upomina się o to aby potencjał działających w Polsce firm telekomunikacyjnych i informatycznych wykorzystywać z jak największym pożytkiem dla konkurencyjności polskiej gospodarki i jakości oraz efektywności usług administracji publicznej. Jest to misja szczególna, zważywszy że innowacje w obszarze technologii informacyjnych, a przede wszystkim bazujące na nich dobre praktyki i innowacje biznesowe maja kapitalne znaczenie dla transformacji jaką przechodzi świat na początku tego millenium.

Andrzej Wach, Prezes Zarządu Bonair SA

Dwadzieścia lat działalności Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji to jednocześnie dwadzieścia lat intensywnej transformacji gospodarczej naszego kraju. Czas ten wymagał ogromnych nakładów pracy włożonej w kształtowanie otoczenia w jakim obecnie działa branża IT, ale również dawał wiele satysfakcji z zaistniałych przemian. Firma Bonair SA jest niemalże ,,rówieśnikiem" PIIT i widzimy jak wiele wyzwań postawiono przed całą branżą IT w przełomowych latach funkcjonowania polskiej gospodarki. Tym bardziej doceniamy rolę jaką odegrała Izba w tym okresie.
Z okazji 20-tej rocznicy powstania Zarządowi i pracownikom PIIT życzymy osiągania wyznaczonych celów i realizacji strategii a wszystkim członkom, a więc również sobie, prężnego Partnera jakim jest PIIT na stałe wpisanego w polski rynek teleinformatyczny.

Maciej Witucki, Prezes Orange Polska

W pierwszych dwóch dekadach modernizacji Polski mówiło się, że zamiast dawać rybę, trzeba dać ludziom wędkę. Dziś jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby polskie społeczeństwo dostało sieć. I właśnie fakt, że dzięki naszym wspólnym działaniom udało się zbudować trwałe ramy do realizacji nie tylko tego celu, jest absolutnie naszym najważniejszym osiągnięciem. To dowód na to, że jeśli się chce, można zrobić coś, co wykracza poza ramy zwykłej współpracy. Doświadczenie bowiem uczy, że najważniejsze problemy łatwiej rozwiązywać w większej grupie, połączonej wspólnym celem.

W czym tkwi sukces Izby? Według mnie w tym, że wspólnie szukamy prostych rozwiązań dla skomplikowanych problemów. Przecież nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działanie. Teraźniejszość, to dla nas nowe wyzwania i nowe oczekiwania. Pewnie nikt nie potrafi z całkowitą pewnością powiedzieć, co nas czeka za rok, czy dziesięć lat. Wszyscy jednak powinni wiedzieć, że jednym z naszych głównych zadań jest praca nad takimi rozwiązaniami, które będą użyteczne w przyszłości dla całego społeczeństwa.