Komitet Honorowy

Patronat Honorowy:  

Janusz Piechociński
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki

Michał Chrzanowski
Dyrektor NASK

Paweł Czajkowski
Przewodniczący Rady PIIT, Prezes HP Polska

Ireneusz Dąbrowski
b. Przewodniczący Rady PIIT, b.Dyrektor Generalny TechData

Prof. Krzysztof Diks
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Jan Dworak 
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Jerzy Dżoga
Sygnity

Magdalena Gaj
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Adam Góral
Prezes Asseco

Wojciech Hałka
b. Wiceprezes PIIT, Dyrektor Instytutu Łączności

Wacław Iszkowski
Prezes PIIT

Andrzej Jabłoński
Prezes CPI

Stefan Kamiński
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

Tomasz Klekowski
Prezes PZPPIiT Lewiatan

Lena Kolarska-Bobińska
Europoseł

Marek Kowalski
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego PIIT

Robert Kwiatkowski
b.Prezes Zarządu TVP i Hawe

Prof. Jan Madey
Dyrektor Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskigo

Sławomir Majman
Prezes PAIiIZ, b.organizator Targów Komputer EXPO

Ireneusz Matusiak
Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych PIIT

Prof. Marian Noga
Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Waldemar Pawlak 
Poseł, Promotor Informatyki  :-)

Prof. Stanisław Piątek
Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Prof. Maciej Rogalski
b.Wiceprezes PIIT, Członek Zarządu T-Mobile Polska

Anna Sieńko
Dyrektor IBM Europe

Krzysztof Silicki
Doradca w NASK, Redaktor Naczelny „net forum"

Bożena Skibicka
b.Członek Sądu Koleżeńskiego PIIT

Anna Streżyńska
b.Prezes UKE. Przew.RN Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Roman Szwed
Członek Rady Izby, Prezes ATM

Rafał Trzaskowski
Europoseł, Ekspert ds. europejskich

Maciej Witucki
Prezes Telekomunikacji Polskiej

Wojciech Wiewiórowski
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych