20-lecie PIIT

20-lecie
Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Jak to się zaczęło?

W grudniu 1992 roku Andrzej Florczyk, Andrzej Jabłoński oraz Wiesław Ossowiecki wpadli na pomysł utworzenia izby firm informatycznych i telekomunikacyjnych. Przy Pomocy Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych rozpoczęto prace nad opracowaniem Statutu oraz zbieraniem deklaracji firm o przystąpieniu do Izby.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Założycieli Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji obradowało 28 stycznia 1993 roku w Sali Warszawskiej PKiN w Warszawie, podczas Targów Komputer Expo 93. Zgromadzenie uchwaliło Statut oraz wybrało pierwsze Władze Izby. 18 maja 1993 roku Izba uzyskuje wpis do rejestru w XVI oddziale Sądu Miasta Warszawy.

Celem działania Izby jest wspieranie tworzenia racjonalnych zasad prawno-organizacyjnych rozwoju przemysłu i usług teleinformatycznych. W działaniach tych biorą udział przedsiębiorcy, naukowcy, inżynierowi, prawnicy i wielu innych ekspertów. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na konstruktywną dyskusję z przedstawicielami władz na temat poszukiwania efektywnego rozwoju społeczeństwa cyfrowego w naszym kraju.