Laureaci Nagrody

Laureaci Nagrody w 2018 roku:

dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - Za osiągnięcia w zakresie normalizacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i prywatności
Stefan Kamiński -
Za długie lata wspólnego z PIIT działania na rynku teleinformatycznym dla dobra polskiego przemysłu teleinfo
dr hab. inż. Bolesław Szafrański -
Za skupianie i integrowanie różnych środowisk wokół problematyki związanej z informatyzacją kraju

Laureaci Nagrody w 2017 roku:

Prof. Wojciech Cellary - Za wieloletnie zainteresowanie sektorem informatycznym i rozsądne oceny jego funkcjonowania.
Dr Jan Maciej Czajkowski - Za duży wkład w relizację przez organy Samorządu Terytorialnego informatyzacji usług publicznych.
Jerzy Straszewski - Za lata konstruktywnej współpracy PIKE i PIIT oraz zasługi dla integracji środowisk twórczych i informatycznych wokół prawa autorskiego.


Laureaci Nagrody w 2016 roku:

Michał Boni - Za różnorodne formy promowania sektora teleinformatyki.
Paweł Czajkowski - Za wieloletnią działalność na rynku informatycznym i w PIIT, w szczególności za budowanie pozycji biznesowej korporacji międzynarodowej w polskich warunkach.
Jerzy Nowak - Za wielki wkład w dokumentowanie historii polskiej informatyki, wieloletnią aktywność na rynku informatycznym i zaangażowanie społeczne.


Laureaci Nagrody w 2015 roku:

Jerzy Dżoga - za lata aktywności na rynku informatycznym.
Dr Ireneusz Matusiak - za lata sukcesów w prowadzeniu Sądu Polubownego PIIT.
Janusz Piechociński - za aktywność w promowaniu sektora teleinformatycznego.


Laureaci Nagrody w 2014 roku:

Prof. Mirosław Kutyłowski - za profesjonalizm w dziedzinie kryptografii i e-podpisu.
Konrad Makomaski - za lata działalności na rynku informatycznym.
Jacek Pacholczyk - za lata ciężkiej pracy na rynku informatycznym z lekkością jej traktowania.


Laureaci Nagrody w 2013 roku

Wacław Bogdan Iszkowski Za niekwestionowane oraz wyjątkowe zasługi dla rozwoju i integracji środowiska teleinformatycznego, od Politechniki Warszawskiej poprzez biznes i 20 lat, jako Prezes PIIT.
Michał Jaworski Za organiczną pracę w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ciągu XX-lecia, przy jednoczesnej znaczonej  wieloma sukcesami stabilności zawodowej i pełnej polotu aktywności w środowisku teleinformatycznym.
Prof. Jan Madey Za wychowanie pokoleń polskich, młodych informatyków i nadanie im znaczenia na skalę światową.
Wiesław Paluszyński Za umiejętności prezentacji wobec każdej władzy swojej niepokornej wiedzy z „sektora public", przy stałej aktywności w działaniu na rzecz środowiska teleinformatycznego.
Aleksander Szwarc Za niezaprzeczalny sukces w działaniach, które doprowadziły do powstania prywatnego sektora telekomunikacyjnego w Polsce, przy równoległej efektywnej działalności na rzecz środowisk telekomunikacyjnych.


Laureatami Nagrody w 2012 roku:

Krzysztof Diks - Za popularyzację zagadnień informatyki i współtworzenie sukcesów młodych polskich informatyków.
Maciej Rogalski - Za lata aktywnej i rzetelnej działalności w Izbie na rynku telekomunikacyjnym.
Wojciech Rafał Wiewiórowski - Za zaangażowane w sprawy ochrony danych osobowych oraz za poprzednie działania w MSWiA.


Laureatami nagrody w 2011 roku:

Adam Góral - Za budowę i stały rozwój pierwszej polskiej firmy teleinformatycznej o zasięgu międzynarodowym.
Maciej Kozłowski - Za 20 lat pozytywistycznej pracy na rzecz rozwoju Internetu w Polsce.
Zygmunt Solorz-Żak - Za umiejętne wykorzystanie finansów i technologii teleinformatycznych dla budowy najbardziej kompleksowej w Polsce oferty usług społeczeństwa informacyjnego.


Laureatami nagrody w 2010 roku:

Edwin Bendyk - Za przystępnie napisane, profesjonalne i kompleksowe publikacje o informatyce.
Wiesław Paluszyński - Za determinację i skuteczność we wdrażaniu rozwiązań informatycznych.
Ryszard Zięciak - Za wiele lat aktywnej pracy w PIIT.


Lista Laureatów Nagrody PIIT:

 • Edwin Bendyk
 • Michał Boni
 • Prof. Wojciech Cellary
 • Dr Jan Maciej Czajkowski
 • Paweł Czajkowski
 • Ireneusz Dąbrowski 
 • Prof. Marian Dąbrowski
 • Jerzy Dżoga
 • Prof. Krzysztof Diks
 • Jacek Duch
 • Michał Goliński
 • Adam Góral
 • Marzenna Gurgul
 • Wojciech Hałka
 • Marek Hołyński
 • Andrzej Horodeński
 • Roman Kluska
 • Małgorzata Kozłowska
 • Maciej Kozłowski
 • Tomasz Kulisiewicz
 • Bogusław Kułakowski
 • Prof. Mirosław Kutyłowski
 • Prof. Jan Madey
 • Konrad Makomaski
 • Włodzimierz Marciński
 • Janusz Maszkiewicz
 • Dr Ireneusz Matusiak
 • Jerzy Nowak
 • Janusz Piechociński
 • Jacek Pacholczyk
 • Wiesław Paluszyński
 • Waldemar Pawlak
 • Prof. Stanisław Piątek
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
 • Andrzej Pilich
 • Andrzej Radzimiński
 • Maciej Rogalski
 • Jan Rurański
 • Tomasz Sielicki
 • Zygmunt Solorz-Żak
 • Jerzy Straszewski
 • Anna Streżyńska
 • Aleksander Szwarc
 • Roman Szwed
 • Prof. Zdzisław Szyjewski
 • Prof. Władysław M.Turski
 • Wojciech Rafał Wiewiórowski
 • Ryszard Zięciak
 • Zbigniew Zwierzchowski
 

Lista Laureatów Nagrody 20-lecia PIIT:

 • Wacław Bogdan Iszkowski
 • Michał Jaworski
 • Prof. Jan Madey
 • Wiesław Paluszyński
 • Aleksander Szwarc