Kapituła Nagrody PIIT

SKŁAD KAPITUŁY NAGRODY PIIT 2018 (XVII EDYCJA)

PREZYDIUM KAPITUŁY NAGRODY PIIT

 • Marek Kowalski – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego – Jury Konkursu Nagrody PIIT
 • Michał Jaworski – Wiceprzewodniczący Rady PIIT, Przewodniczący Kapituły
 • Andrzej Dulka – Prezes PIIT

CZŁONKOWIE KAPITUŁY NAGRODY PIIT

 1. Edwin Bendyk
 2. Piotr Biernacki
 3. Marta Brzoza
 4. Wojciech Cellary
 5. Sławomir Chabros
 6. Jan Maciej Czajkowski
 7. Paweł Czajkowski
 8. Krzysztof Diks
 9. Jerzy Dżoga
 10. Michał Goliński
 11. Marzenna Gurgul
 12. Wojciech Hałka
 13. Marek Hołyński
 14. Wacław Iszkowski
 15. Dariusz Kowalczyk-Tomerski
 16. Jarosław Kowalski
 17. Maciej Kozłowski
 18. Krzysztof Król
 19. Tomasz Kulisiewicz
 20. Bogusław Kułakowski
 21. Mirosław Kutyłowski
 22. Jacek Łęgiewicz
23. Prof. Jan Madey
24. Włodzimierz Marciński
25. Ireneusz Matusiak
26. Jerzy Nowak
27. Jarosław Ogorzałek
28. Krzysztof Olszowski
29. Jacek Pacholczyk
30. Wiesław Paluszyński
31. Prof. Stanisław Piątek
32. Ireneusz Piecuch
33. Andrzej Pilich
34. Andrzej Radzimiński
35. Prof. Maciej Rogalski
36. Jan Rurański
37. Jerzy Straszewski
38. Aleksander Szwarc
39. Roman Szwed
40. Zdzisław Szyjewski
41. Mirosław Śmiałek
42. Dariusz Trzeciak
43. Ryszard Zięciak
44. Krzysztof Żuk

Załączniki