Nagroda PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, począwszy od 2003 roku, przyznaje doroczne wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rynku środowiska teleinformatycznego. Laureatami Nagrody  mogą być osoby, które nie są aktualnymi Członkowie wybieralnych Organów Izby oraz Laureatami Nagrody.

Nominacji do Nagrody dokonują wszyscy Członkowie PIIT. Laureatów Nagrody spośród nominowanych wyłania Kapituła Nagrody, utworzona przez dotychczasowych Laureatów oraz Członków Wybieralnych Organów Izby. Nadzór nad procedurą wyłaniania Laureatów pełni Jury Nagrody, którym jest Sąd Koleżeński PIIT.

W 2003 roku, z okazji 10-lecia PIIT wyróżniono 10 Laureatów Nagrody. W kolejnych latach wyróżniano po 3 Laureatów Nagrody.

Z okazji Obchodów 20-lecia PIIT w 2013 roku zostało przyznanych 5 Nagród  20-lecia PIIT osobom, które miały znaczący wpływ na pozytywne kształtowanie oraz przyczyniły się do promocji i rozwoju rynku teleinformatycznego w ostatnich 20-latach.

Nagroda Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji  stała się prestiżowym wyróżnieniem środowiska teleinformatycznego w Polsce.