MP nr 9 - Prawo pracy

Nowy wykaz prac zabronionych kobietom w ciąży i matkom karmiącym.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych

lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią, Dz.U. z 2017 r. poz. 796 (dalej jako: „Rozporządzenie”) weszło w życie 1 maja 2017 roku. Zastąpiło ono analogiczne rozporządzenie z dnia 10 września 1996 roku. Wykaz prac uciążliwych dla kobiet zawarty w załączniku do Rozporządzenia został podzielony na osiem części. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy wykonywania pracy przez kobiety w ciąży na stanowiskach pracy z ekranami monitorów komputerowych. Zgodnie z Rozporządzeniem, praca tego rodzaju nie może przekraczać ośmiu godzin dziennie, przy czym po przepracowaniu 50 minut, pracownicy należy się 10 minutowa przerwa w pracy przed ekranem monitora. Przerwa ta jest wliczana do czasu pracy. W przypadku zatrudnienia na pełen etat, łączny dzienny wymiar tych przerw wyniesie więc 80 minut. Z powyższą zmianą wiążą się także obowiązki prawne pracodawców. Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników jest obowiązany wprowadzić regulamin pracy. W związku z wejściem w życie nowego wykazu prac uciążliwych, pracodawca powinien zaktualizować regulamin pracy w zakresie wykazu prac wzbronionych kobietom w ciąży i kobietom karmiącym. Zmiana regulaminu pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia jej podania do wiadomości pracowników.

Autorzy publikacji: Aneta Miśkowiec i Krystian Stanasiuk
Nazwa Kancelarii: Taylor Wessing