MP nr 9 - Prawo autorskie

Sprzedaż internetowego odtwarzacza linkującego do bezprawnych treści jest nielegalna – wyrok TSUE.

26.04.2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący wyznaczania granic pomiędzy ochroną praw autorskich, które mogą być naruszone linkowaniem do nielegalnych treści, a wolnością dostępu do treści w Internecie, której podstawą jest swobodne linkowanie.

Sprawa koncentrowała się na dwóch zagadnieniach prawnych:

  1. czy sprzedaż odtwarzacza multimedialnego zapewniającego przekierowanie do chronionych treścito publiczne udostępnianie i
  2. czy może to być dozwolone jako konieczne dla legalnego korzystania (na zasadzie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE).

TSUE uznał, że działalność sprzedawcy odtwarzacza jest publicznym udostępnianiem. Nie może być też usprawiedliwiona legalnym korzystaniem, ponieważ nabywcy odtwarzacza celowo i świadomie korzystali z bezpłatnej oferty chronionych utworów niemającej zezwolenia podmiotów praw autorskich do nich.

Wyrok jest ważny dla ochrony praw podmiotów praw autorskich do treści umieszczanych w Internecie. Inaczej niż w wyrokach TSUE w sprawachSvennsson, GS Media, czy BestWater, tym razem ocena zapewniania linków do udostępnionych nielegalnie treści chronionych doprowadziła do uznania samego linkowania za bezprawne.

Wygląda na to, że wg TSUE bezprawność linkowania zależna jest od takich głównych czynników:

  • udostępnienia treści nowym odbiorcom poprzez hyperlink,
  • świadomości bezprawnego umieszczenia w Internecie treści,
  • czerpania zysku w związku z linkowaniem oraz
  • nieodzownej roli linkującego w udostępnieniu bezprawnych treści.

Link do materiału źródłowego: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190142&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=614105

Autor publikacji: Magdalena Gąsowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i WspólnicySp.j.