MP nr 8 - Telekomunikacja

Zniesienie roamingu w UE staje się rzeczywistością.

Roaming, czyli korzystanie z usług telekomunikacyjnych obcych sieci poza zasięgiem sieci rodzimego operatora, bez ponoszenia dodatkowej opłaty będzie przeznaczony dla osób mieszkających w Europie i podróżujących do innych krajów UE w celach zawodowych lub rekreacyjnych. Zasada ta zostanie również wprowadzona na terenie Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Celem "roamlikeathome" jest umożliwienie łatwiejszej komunikacji podczas podróży. Regulacje te nie mają zasadniczo umożliwiać wprowadzenia roamingu stacjonarnego, zgodnie z którym klient mógłby wykupić subskrypcję w najtańszym kraju i używać go w całej UE. Specjalne zasady mają dotyczyć abonamentów oraz użytkowników kart pre-paid.

Pułapy cen hurtowych przyjęte przez Radę UE w dniu 25 kwietnia 2017 r.są ostatnim działaniem prawnym warunkującym zakończenie roamingu, który został zastrzeżony w rozporządzeniu (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. Ustalenia te zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE do końca maja. Tym samym, wraz z ich formalnym przyjęciem, zakończy się wieloletni proces znoszenia dodatkowych opłat za korzystanie z usług telekomunikacyjnych za granicą. Od 15 czerwca 2017 r. będzie więc możliwe korzystanie z usług telekomunikacyjnych  w podróży w UE bez ponoszenia dodatkowych opłat w ramach roamingu.

Polscy operatorzy zapowiadają, że w praktyce zasada „roamlikeathome” nie będzie oznaczała korzystania z usług telekomunikacyjnych na jednakowych zasadach w kraju jak i za granicą. Operatorzy mają bowiem zamiar ograniczania tej zasady poprzez np. wprowadzanie odpowiednich promocji w zakresie nielimitowanych pakietów internetowych, które będą obowiązywać jedynie na terenie danego kraju, bez możliwości korzystania z nich za granicą. Praktyka taka doprowadzi do sytuacji, w której po stronie użytkownika zaktualizuje się obowiązek dopłaty, jednak nie będzie ona mogła być wyższa niż progi określone w pakiecie legislacyjnym regulującym zniesienie roamingu.

Autor publikacji: Aleksandra Dziurkowska, Zuzanna Lisowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.
Link do materiału źródłowego: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/04/25-free-roaming-from-june/