MP nr 8 - Prawo spółek

Wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej w świetle uchwały SN z 24 listopada 2016 r.

Powoli zbliża się „sezon” odbywania zwyczajnych walnych zgromadzeń (zgromadzeń wspólników) w polskich spółkach kapitałowych. Warto więc odświeżyć naszą wiedzę w kwestii obliczania daty wygaśnięcia mandatów członków organów tych spółek.

Omawiana materia ma szczególne znaczenie w odniesieniu do obliczania daty wygaśnięcia mandatów członków zarządu. Jeżeli data ta zostanie określona wadliwie możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której spółka w ogóle nie będzie miała zarządu (gdy mandaty dotychczasowych członków zarządu wygasły a spółka nie powołała nowego zarządu).

Zapraszam do lektury pełnego opracowania na naszym blogu (link poniżej).

Autor publikacji: Kacper Czubacki
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners
Link do materiału źródłowego: http://law2business.pl/2017/05/05/wygasniecie-mandatu-czlonka-organu-spolki-kapitalowej-swietle-uchwaly-sadu-najwyzszego-24-listopada-2016-r-iii-czp-7216/