MP nr 8 - Prawo bankowe i finansowe (FinTech)

Deadline dla prowadzenia schematów płatniczych bez zgody Prezesa NBP coraz bliżej.

Schematy płatnicze poddane zostały w Polsce regulacji zasadniczo od 8 lutego br. wraz z wejściem w życie najnowszej nowelizacjiustawy o usługach płatniczych. Podstawowym elementem tej regulacji jest obowiązek uzyskania zgody Prezesa NBP na ich prowadzenie (lub zmianę zasad funkcjonowania). Wymóg ten dotyczy wszystkich schematów płatniczych, w tym systemów kartowych ischematów mobilnych, za wyjątkiem tzw. trójstronnych albo międzynarodowych schematów płatniczych. Lista schematów płatniczych objętych nadzorem Prezesa NBP jest przy tym dostępna na stronach tego organu (http://www.nbp.pl/systemplatniczy/nadzor/lista-schematow-platniczych.pdf).

Schematy zobligowane do uzyskania zgody NBP a funkcjonujące w chwili wejścia w życie nowelizacji zostały objęte przez ustawodawcę 6-miesięcznym okresem przejściowym. Minęła już praktycznie jego połowa. Z  doświadczenia Kancelarii obsługującej szereg postepowań licencyjnych na rynku płatniczym to już absolutnie ostatni dzwonek, aby rozpocząć przygotowania. Projekt rozporządzenia określający zakres informacji załączanych do wniosku zawiera 29 pozycji (dla systemów kartowych nawet 33). Praktycznie każda z nich wymaga przygotowania odpowiedniego dokumentu. Przygotowań nie ułatwi również fakt, że ww. rozporządzenie wciąż jest na etapie prac legislacyjnych (. Ostateczna jego treść może więc ulec zmianie, na co również należy zarezerwować odpowiedni bufor czasowy. Skompletowanie pełnej dokumentacji przez schematy płatnicze będzie więc procesem bardzo pracochłonnym. Warto rozpocząć go jak najszybciej, zwłaszcza, że NBP opublikowało ankietę mającą ułatwić złożenie wniosku (www.nbp.pl/systemplatniczy/nadzor/ankieta-w-zakresie-prowadzenia-schematu-platniczego.doc).

Autor publikacji: dr Jan Byrski (Partner), Maciej Miąsko
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.
Link do materiału źródłowego: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/nadzor/systemy.html