MP nr 8 - Cyberbezpieczeństwo

Raport CERT pt. „Krajobraz Bezpieczeństwa Polskiego Internetu“

W dniu 20 kwietnia 2017 r. zespół CERT Polska, działający w ramach struktury NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – instytutu  prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne, opublikował raport pt. „Krajobraz Bezpieczeństwa Polskiego Internetu”. Raport w istotnej mierze opiera się na własnych doświadczeniach CERT w zakresie reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego (CERT jest pierwszym w Polsce zespołem reagowania na incydenty).

W kontekście obowiązków notyfikacji incydentów bezpieczeństwa które wprowadzą Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (NIS) oraz dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD II), warto zapoznać się z doświadczeniami CERT w zakresie potencjalnych incydentów i metod reagowania.

W raporcie opisano m.in. zagrożenia i ataki, które w roku 2016dotknęły Polskę, takie jak botnet Mirai czy operacja Avalanche, a także najważniejsze rodziny złośliwego oprogramowania atakującego użytkowników w Polsce. Ponadto raport zawiera statystyki przedstawiające liczby zainfekowanych maszyn, serwerów z podatnymi usługami oraz dane na temat phishingu.

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.
Link do materiału źródłowego: https://www.cert.pl/PDF/Raport_CP_2016.pdf