MP nr 7 - Telekomunikacja

Nowe stawki i zasady roamingu w UE zatwierdzone przez Parlament Europejski

Nowe rozporządzenie wprowadzi limity stawek pobieranych przez operatorów telefonii komórkowej od siebie nawzajem za korzystanie z sieci w celu świadczenia usług roamingowych. Ograniczenia dotyczą połączeń głosowych, SMS-ów oraz korzystania z mobilnej transmisji danych.
Od 15 czerwca br. maksymalna stawka hurtowa opłaty za rozmowę telefoniczną w roamingu zostanie obniżona z 0,05 euro za minutę do 0,032 euro. Stawki za SMS zmaleją z 0,02 euro do 0,01 euro. Od 15 czerwca ceny za transmisję danych wyniosą 7,7 euro za gigabajt (obecnie jest to około 50 euro za GB), a od początku 2018 roku maksymalna opłata ma wynosić 6 euro za GB i będzie spadać o 0,5 euro co roku, by z początkiem 2022 roku wynieść 2,5 euro za GB. Początkowa propozycja Komisji Europejskiej dotycząca limitów hurtowych stawek za przesyłanie danych w roamingu wynosiła 8,5 euro za GB.
Zatwierdzenie cen hurtowych w roamingu oznacza urzeczywistnienie celu postawionego w rozporządzeniu nr 2015/2120 o zniesieniu różnic w opłatach krajowych i roamingowych, określanego hasłem roam like at home.
KE co dwa lata będzie składać sprawozdanie z funkcjonowania tych przepisów i, jeśli będzie to konieczne, proponować nowe. Rozporządzenie ma wejść w życie przed 15 czerwca, bo tego dnia zlikwidowane zostaną opłaty roamingowe dla klientów sieci komórkowych w UE.
W komunikacie z 19.04.17 zestawiającym istotne fakty, KE podsumowała krótko nowe zasady, które będą dotyczyć sposobów detekcji i wykazywania nadużyć użytkowników roamingu przez operatorów.

Autor publikacji: Magdalena Gąsowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp.j.
Link do materiału źródłowego:  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-913_pl.htm