MP nr 7 - Prawo konkurencji

Aukcja czy przetarg - jak rozdysponować pasmo 700 MHz z korzyścią dla konkurencji i konsumentów?

Parlament Europejski 15 marca 2017 r. przyjął stanowisko zmierzające do wydania decyzji PE i Rady w sprawie rozdysponowania pasma 694–790 MHz (tzw. pasmo 700 MHz). Do czerwca 2020 r. pasmo to powinno zostać rozdysponowane w całej UE, przy czym przewidziano możliwość odroczenia wykonania tego obowiązku przez państwo członkowskie maksymalnie na okres 2 lat, do czerwca 2022 r. Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Cyfryzacji będzie chciało skorzystać z tej możliwości, dlatego aukcji na pasmo 700 MHz należy się spodziewać w Polsce najwcześniej za 5 lat. Pasmo 700 MHz, z racji swoich właściwości (większy zasięg w porównaniu do pasm GSM 900 czy 1800 przy mniejszym pokryciu nadajnikami), posłuży do zapewnienia szerokopasmowego internetu głównie na obszarach wiejskich. Polskie prawo telekomunikacyjne przewiduje 3 rodzaje procedury selekcyjnej: konkurs, przetarg albo aukcję. Do 2015 r. częstotliwości GSM były przydzielane operatorom w drodze przetargu, w którym głównym kryterium oceny ofert było zachowanie konkurencji. Takie podejście UKE pozwoliło na pojawienie się na rynku nowego gracza – P4, który wymusił na konkurentach obniżenie cen usług. Pasmo 800 MHz, jako pierwsze w Polsce, zostało rozdysponowane w drodze aukcji. Aukcję wygrały T-Mobile i Orange (obydwie spółki uzyskały po dwa bloki częstotliwości z pięciu dostępnych w aukcji) oraz P4, który uzyskał jeden blok. Jedynym kryterium oceny ofert w tej aukcji była cena zadeklarowana przez uczestnika. Jest to niewątpliwie rozwiązanie korzystne dla budżetu państwa, który z aukcji uzyskał przeszło 9 mld zł, najwięcej w historii. Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, dokonując wyboru procedury selekcyjnej – aukcji bądź przetargu - regulator powinien wspierać konkurencję na rynku.

Autor publikacji: Piotr Dynowski, Marian Giersz
Nazwa Kancelarii: Bird&Bird