MP nr 7 - Cyberbezpieczeństwo

Niskie umiejętności cyfrowe Polaków zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa?

Jak wynika z badań, jedynie 44% obywateli Polski posiada podstawowe umiejętności cyfrowe (por. 56% średnia dla całej UE) takie jak korzystanie ze skrzynki e-mailowej, tworzenie kopii zapasowych plików, umiejętność ochrony urządzeń przy pomocy programów antywirusowych i haseł, instalowanie nowych urządzeń i świadomość zagrożeń bezpieczeństwa danych. Wobec tak niskiego wyniku istnieje ryzyko, że brak odpowiednich umiejętności cyfrowych przełoży się na wzrost zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. 

Należy zauważyć, iż kwestia zapewnienia cyberbezpieczeństwa, a w szczególności odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych, będzie szczególnie istotna od maja 2018 r., kiedy to zacznie obowiązywać Ogólnie Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Zgodnie z art. 83 ust. 4 lit a) RODO, naruszenie przepisów Rozporządzenia dotyczących bezpieczeństwa danych może skutkować nałożeniem kary w wysokości do 10 000 000 euro, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2 % jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego. Wobec tak dolegliwych sankcji podmioty przetwarzające dane osobowe powinny zadbać o cyberbezpieczeństwo podnosząc kompetencje cyfrowe pracowników.

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.
Link do materiału źródłowego: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/poland,
https://ec.europa.eu/poland/news/170303_digital_pl