MP nr 22 - Prawo spółek

Kolejny etap prac nad Ustawą o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

O projekcie Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw pisaliśmy już w styczniu bieżącego roku na blogu kancelarii Kochański, Zięba & Partners. Szczegółowe omówienie oraz ocenę proponowanych zmian znajdziecie Państwo klikając w poniższy link: http://law2business.pl/2017/01/12/sztuczna-inteligencja-sadach-rejestrowych-o-projekcie-zmiany-ustawy-o-krs/.

Omawiany projekt jest bez wątpienia przełomowy, z uwagi na szeroko pojętą „cyfryzację” postępowań przed sądami rejestrowymi. Główne założenia projektu to: obowiązek składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (tj. w formie elektronicznej), prowadzenie akt rejestrowych w formie elektronicznej, stworzenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, a także obowiązek składania sprawozdań finansowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Projekt ustawy został skierowany do Sejmu, zaś pierwsze czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w dniu 12 grudnia 2017 roku. Będziemy Państwa informować o dalszych postępach prac nad projektem.

Autor publikacji: Kacper Czubacki, Magdalena Osińska, Dominik Karkoszka
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners