MP nr 22 - Cyberbezpieczeństwo

Ministerstwo Cyfryzacji publikuje RODO – INFORMATOR

15 grudnia 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji został opublikowany tzw. RODO – INFORMATOR. Dokument ten został przygotowany w związku z faktem, iż 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane, znane nam już wszystkim, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO”).

Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, RODO – INFORMATOR powstał w odpowiedzi na bardzo szeroki zakres zastosowania nowych unijnych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz liczne pytania i wątpliwości kierowane do Ministerstwa w odniesieniu do praktycznego zastosowania poszczególnych regulacji zawartych w RODO.

Publikacja przygotowana przez pracowników Ministerstwa Cyfryzacji obejmuje kluczowe zagadnienia objęte regulacją RODO, które ciągle wywołują pewne wątpliwości interpretacyjne, takie jak np.: (i) problematyka dotycząca ostatecznego zakresu i ograniczeń prawa do bycia zapomnianym oraz prawa do przenoszenia danych, (ii) zagadnienie dotyczące aktualności zgód na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w okresie przed wejściem w życie RODO, czy też (iii) kwestia różnicy pomiędzy anonimizacją a pseudonimizacją danych osobowych. Bardzo ważnym aspektem przesądzającym o znacznej wartości praktycznej poradnika opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji jest fakt, iż: (i) zawiera on w swojej treści bezpośrednie odwołania do poszczególnych regulacji RODO, które są w nim wyjaśniane oraz (ii) uwzględnia wszystkie opublikowane dotychczas wytyczne Grupy Roboczej art. 29. Każdy przedsiębiorca lub osoba fizyczna, która zapozna się z RODO – INFORMATOREM, powinien jednak pamiętać, że przewodnik ten nie zawiera żadnej wiążącej interpretacji omówionych w nim zagadnień prawnych.

Pełna treść RODO – INFORMATORA dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Link do materiału źródłowego: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), dr Marcin Huczkowski (Starszy Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji).
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.