MP nr 21 - Prawo autorskie

TSUE rozważy granice dozwolonego użytku prywatnego w kontekście zapisywania utworów w chmurze.

Pytanie prejudycjalne w toczącej się przed TSUE sprawie C‑265/16 VCAST Limited przeciwko R.T.I. SpA dotyczy tego, czy prawo UE zezwala na świadczenie, bez zgody uprawnionego z praw autorskich, usługi zapisywania w chmurze prywatnych kopii chronionych utworów, w formie działalności komercjalnej przedsiębiorcy i przy aktywnym udziale przedsiębiorcy w czynności nagrywania. Pytanie dotyczy działalności firmy VCAST, nagrywającej na życzenie użytkowników, we wskazanej przez nich przestrzeni w chmurze zapewnianej przez osobnego dostawcę, wybrane programy nadawane w publicznie dostępnej telewizji R.T.I., odbierane za pomocą własnego systemu oraz anten VCAST. 7.09.2017 r. wydana została opinia rzecznika generalnego Macieja Szpunara, która może rzucić więcej światła na kierunek jaki obierze TSUE w tej sprawie.

W konsekwencji stanowiska rzecznika generalnego, wydaje się, że nie ma przeszkód dla potraktowania usługi zapisywania prywatnych kopii utworów chronionych w przestrzeni chmurowej jako pozostającej w ramach dozwolonego użytku prywatnego dopóty, dopóki spełniony jest warunek pierwotnego legalnego dostępu do tych utworów przez użytkownika, dla którego przeznaczona jest kopia prywatna. Jeżeli natomiast dostęp do takiej kopii w chmurze, stanowi jedyną formę dostępu użytkownika do utworu– taka usługa w istocie jest publicznym udostępnianiem, które nie może być objęte wyjątkiem związanym z użytkiem prywatnym.

W przypadku usługi VCAST brak jest natomiast zapewnienia, że użytkownicy mieli legalny dostęp do utworów zapisywanych dla nich w formie prywatnej kopii w chmurze. Usługa ta mogła bowiem być świadczona zasadniczo komukolwiek z dostępem do Internetu, zaś programy nadawane przez telewizję R.T.I. dostępne są dla ograniczonego kręgu odbiorców, w zasięgu włoskiej telewizji naziemnej.
Pozostaje oczekiwać na orzeczenie TSUE w tej sprawie.

Link do materiału źródłowego http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-265/16

Autor publikacji: Magdalena Gąsowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy