MP nr 20 - Prawo Pracy

Projekt zmian w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2019 roku.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt modyfikacji Kodeksu pracy ma według założeń rządu zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Jedną z planowanych zmian jest wprowadzenie nowego okresu i dodatkowej formy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ta zmiana może okazać się znacznym ułatwieniem dla pracodawców, ze względu na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z obecnie obowiązujących 50 do 10 lat oraz umożliwienie pracodawcom prowadzenia tej dokumentacji w formie elektronicznej. Obniży to koszty przechowywania dokumentacji pracowniczej w bieżącej działalności pracodawców oraz w przypadku likwidacji firmy, kiedy to trzeba zapewnić środki pieniężne konieczne na przechowywanie dokumentacji w archiwum państwowym lub u prywatnej firmy profesjonalnie zajmującej się archiwizacją dokumentów. Na podstawie planowanej nowelizacji przepisów pracodawca uzyska również możliwość zmiany formy przechowywania dokumentacji z papierowej na elektroniczną. Po wejściu w życie planowanych zmian, wersja elektroniczna nie będzie już tylko formą pomocniczą dla papierowego przechowywania dokumentacji, tak jak to miało miejsce dotychczas.

Kolejną ważną modyfikacją przewidzianą w projekcie jest uprzywilejowanie formy bezgotówkowej wypłacania wynagrodzenia, czyli dokonywanie przelewu na podany przez pracownika rachunek bankowy. Pracownik chcąc otrzymywać wynagrodzenie w formie gotówkowej będzie obowiązany złożyć stosowne oświadczenie. Zmianę tę uznać należy za krok w dobrym kierunku i dostosowanie prawa do rzeczywistości, gdyż przelew wynagrodzenia na konto bankowe pracownika stał się regułą, a wypłata gotówki w kasie przedsiębiorstwa wyjątkiem. Projekt nowelizacji musi jeszcze przejść przez proces ustawodawczy w parlamencie i jego ostateczna wersja może ulec zmianie.

Autor publikacji: Aneta Miśkowiec i Krystian Stanasiuk, LL.M.
Nazwa Kancelarii: Taylor Wessing