MP nr 20 - Prawo IT

Zmiany w rozliczaniu 50% kosztów – nowelizacja PIT.

Nowelizacja wprowadza dwojakie zmiany w zakresie przepisów dotyczących 50% kosztów:
* Z jednej strony podwyższony został limit do którego koszty mogą być rozliczane do kwoty,– do kwoty 85 528 złotych, co jest korzystne;  
* Z drugiej strony, ograniczono grupy działalności twórczej, które uprawniają do rozliczenia 50% kosztów, m.in. do twórców utworów z zakresu architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.

Nowelizacja ta, aby wejść w życie, musi zostać jeszcze podpisana przez Prezydenta oraz opublikowana w dzienniku ustaw. Mając jednak na uwadze szybkie tempo prac nad nią, można spodziewać się że nastąpi to niebawem.  W związku z tym, realne jest, że zmiana ta wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r.

W wyniku wprowadzonej nowelizacji skorzystają z pewnością programiści (deweloperzy), którzy po spełnieniu określonych wymagań stawianych przez organy skarbowe (np. odpowiedniej treści umowy, możliwość udokumentowania wytworzonych utworów) będą modli rozliczać 50 % koszty uzyskania przychodów do zwiększonego dwukrotnie limitu.

Jednocześnie kształt wprowadzonej zmiany wpłynie również na możliwość stosowania 50% kosztów do określonych stanowisk, takich jak np. dokumentaliści, QA, graficy i inni specjaliści z branży IT niebędący programistami itp.  Nie jest bowiem jasne czy można uznać, że pracownicy na tych stanowiskach „uzyskują przychody z tytułu działalności twórczej w zakresie programów komputerowych” albo działalności w zakresie „sztuk plastycznych” czy „sztuk audiowizualnych”.

Co bardziej istotne, nie jest jasne jakie będzie podejście organów skarbowych do takiej kwalifikacji.
Po nowelizacji dla branży IT jedyną pewną kwestią jest dopuszczalność stosowania 50% kosztów dla programistów i to przy uwzględnieniu podwyższonego limitu.

Co do pozostałych zawodów IT wytwarzających utwory poczekać trzeba zapewne będzie na powstałą praktykę organów skarbowych oraz pierwsze interpretacje podatkowe, których spodziewać się można po kilku miesiącach od wejścia w życie ustawy.

Link do materiału źródłowego: http://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,494,1.html

Autor publikacji: Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy