MP nr 18 - Prawo informatyczne

VAT przy odbiorze usług IT wykonywanych etapami.

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kolejny spór o obecne zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT niezwykle istotny dla branży IT.

Spór powstał na gruncie regulacji 19a ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą dla momentu powstania obowiązku podatkowego, wymagane jest prawidłowe określenie terminu wykonania usługi.

W wyroku z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt I FSK 2091/15, NSA orzekł, że moment powstania obowiązku podatkowego i wystawienia faktury potwierdzającej częściowe wykonanie usługi jest uzależniony od faktycznego wykonania takich prac, ewentualnie od otrzymania całości lub części zapłaty. „Momentem” jest natomiast  moment, gdy wykonawca faktycznie wykonał usługę w tej części tj. doszło do zakończenia prac i zgłoszenia jej do odbioru. Przy czym, gdy istotnym elementem wykonania jest prawidłowość funkcjonowania np. programu, to za wykonaną uznaje się usługę w tej części, gdy wykonawca zgłosi ją do odbioru uznając, że działa ona prawidłowo.

Dlatego chwila faktycznego odbioru, jego akceptacji w kontekście tego czy wszystko działa prawidłowo, jest obojętna dla momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT. Dla celów VAT momentu wykonania usługi nie można łączyć z faktycznym podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wyrok jest prawomocny.

Autor publikacji: Joanna Stecyk, Agnieszka Wachowska – partner odpowiedzialny za zespół IT-Telco
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.