MP nr 18 - NTT

RAPORT THOMSON REUTERS DOTYCZĄCY NOWYCH TECHNOLOGII I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W DZIAŁALNOŚCI PRAWNIKÓW IN-HOUSE

W dniu 3 października 2017 r. Thomson Reuters opublikował na swojej stronie internetowej raport, którego podstawowym celem jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu świadomości oraz percepcji ponad 200 prawników wewnętrznych (in-house) zatrudnionych w departamentach prawnych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terytorium USA, w zakresie aktualnej skali wykorzystania przez nich w codziennej pracy nowych technologii, w tym w szczególności tych związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Ponad połowa (56%) przebadanych prawników wewnętrznych potwierdziła, że w ramach departamentów prawnych, w których pracują nowe technologie, w tym również te inkorporujące element sztucznej inteligencji nie są w praktyce przez nich w ogóle używane, chociaż ponad 2/3 z nich jednocześnie potwierdziło, że są w pełni świadomi istnienia takich technologii, a zarazem gotowi do rozpoczęcia korzystania z nich w codziennej pracy.

Raport przeprowadzony przez Thomson Reuters wykazał, że podstawowym powodem hamującym szybki rozwój i wdrożenie w departamentach prawnych nowoczesnych narzędzi informatycznych, takich jak np. oprogramowanie wykorzystujące tzw. boty, lub inteligentne wyszukiwarki jest przekonanie prawników o wysokich kosztach wdrożenia takich narzędzi w ich departamentach, a zarazem niewielka skala ich faktycznego wykorzystania.

Szczegółowy raport w powyższym zakresie został opublikowany przez Thomson Reuters tutaj: (http://legalsolutions.thomsonreuters.com/law-products/ns/news-views/corporate-counsel/legal-department-2025/artificial-intelligence/ai-report)

Link do materiału źródłowego: https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2017/october/thomson-reuters-report-highlights-legal-departments-view-of-technology-artificial-intelligence.html

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), dr Marcin Huczkowski (Starszy Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji).
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.