MP nr 17 - Prawo IT

Znany polski serwis hostingowy zobowiązany do aktywnego wykrywania i zwalczania piractwa.

W dniu 19 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie podtrzymał wyrok pierwszej instancji z maja 2015 r., w którym sąd okręgowy zobowiązał znany polski portal hostingowy (dalej jako „Portal”) do podejmowania aktywnych działań na rzecz zwalczania nielegalnych kopii filmów chronionych prawem autorskim.

Spór pomiędzy Portalem a Stowarzyszeniem Filmowców Polskich oscylował wokół pytania o to, czy Portal pełni funkcję host providera w rozumieniu art. 14 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, dalej jako: „Uśude”). Zgodnie z tym przepisem, host provider nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, w tym za naruszenia praw autorskich, o ile nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Ustanowiona w tym przepisie procedura notice & takedown zobowiązuje host providera wyłącznie do reagowania w sytuacji, w której dowie się on o naruszeniu, a nie do podejmowania aktywnych działań na rzecz wykrywania i zwalczania naruszeń.

Sądy wskazały, iż Portal wykracza poza rolę pasywnego pośrednika w rozumieniu art. 14 ust. 1 Uśude z uwagi na fakt, iż pobiera on opłaty od transferu przechowywanych i przesyłanych plików.

W konsekwencji powyższej konkluzji, zarówno sąd pierwszej instancji, jak i Sąd Apelacyjny, zobowiązały pracowników Portalu do podejmowania aktywnych działań mających na celu zwalczanie pirackich kopii utworów, które mają polegać na tym, iż pracownicy Portalu raz w miesiącu w wyszukiwarkach Google i Bing będą wyszukiwać linki do filmów "Dzień Świra", "Wenecja" i "Katyń", aby następnie usuwać nielegalne kopie filmów, które znajdą się na pierwszych pięciu stronach wyszukiwania. Dodatkowo Sąd Apelacyjny w Krakowie zobowiązał Portal do usuwania kont użytkowników, którzy zamieścili pliki z wyżej wspomnianymi filmami.

Podejście przyjęte przez sądy zmienia dotychczas przyjętą praktykę stosowania „bezpiecznego portu” z art. 14 ust. 1 Uśude do host providerów bez względu na to, czy pobierają oni opłaty za świadczone przez siebie usługi.

Linki do materiałów źródłowych:  http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1072218,chomikuj-pl-piraci-internet.html

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.