MP nr 16 - Prawo IT

Ujawnienie projektu unijnego rozporządzenia dotyczącego swobodnego przepływu danych.

W ostatnich dniach w Internecie pojawiły się informacje dotyczące ujawnienia unijnego projektu rozporządzenia dotyczącego swobodnego przepływu danych (projekt rozporządzenia jest dostępny tutaj), które wraz z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) ma na celu ustanowienie kompletnych i spójnych ram prawnych w zakresie przepływu danych w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market). Rozporządzenie to będzie dotyczyło wyłącznie tych danych, które nie mają charakteru danych osobowych w rozumieniu RODO.

Zgodnie z założeniami autorów nowego rozporządzenia, ma ono na celu umożliwienie swobodnego rozwoju nowoczesnych technologii takich jak cloud computing, big data, sztuczna inteligencja oraz Internet of Things poprzez m.in. usunięcie istniejących przeszkód prawnych w przesyle danych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w/w dokument nie ma charakteru oficjalnego ani ostatecznego, wobec czego nie należy na jego podstawie wyciągać dalekoidących wniosków odnośnie kształtu przyszłej regulacji.

Link do materiału źródłowego http://www.politico.eu/wp-content/uploads/2017/09/2017-09-05-09-41_01.pdf

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.