MP nr 16 - Prawo spółek

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa nowym narzędziem spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy

W lipcu 2017 roku przedstawiony został projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Celem ustawy jest umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy przez jego spadkobierców.

Zarządca sukcesyjny będzie powoływany na pewien okres, w zależności, ile czasu będą potrzebowali spadkobiercy do rozliczenia się między sobą i ustalenia, kto z nich zajmie się prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jednakże, taki zarząd nie może trwać dłużej niż dwa lata od śmierci przedsiębiorcy, a jedynie w wyjątkowych przypadkach 5 lat, o czym zadecyduje sąd. Należy zaznaczyć, że w powyższym okresie firma przedsiębiorcy będzie rozszerzona o oznaczenie „w spadku”.

Prawo do powołania zarządcy sukcesyjnego ma za życia przedsiębiorca, a po jego śmierci rodzina i spadkobiercy, którzy na decyzję o ustanowieniu zarządcy mają 2 miesiące od otwarcia spadku. W okresie zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwo ma funkcjonować praktycznie na tych samych zasadach, jak za życia dotychczasowego przedsiębiorcy. W sytuacji, gdy prowadzenie działalności będzie wymagało dokonania czynności przekraczającej zwykły zarząd, zarządca musi uzyskać zgodę wszystkich następców prawnych przedsiębiorcy oraz małżonka przedsiębiorcy, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Warto również zwrócić uwagę na planowane wprowadzenie zwolnienia z podatku od spadku i darowizn od nabycia przedsiębiorstwa przez osobę spoza kręgu spadkobierców, pod warunkiem jego prowadzenia przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia. Pozwoli to na przejęcie przedsiębiorstwa przez osoby odpowiednio wykwalifikowane oraz doświadczone, a ponadto zwiększy szansę na efektywną kontynuację działalności gospodarczej zmarłego przedsiębiorcy.

Autor publikacji: Kacper Czubacki, Magdalena Smolińska, Dominik Karkoszka
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners