MP nr 15 - Informatyzacja i cyfryzacja administracji, telekomunikacja, prawo finansowe

Blokowanie nazw domen internetowych przez KNF w nowym projekcie ustawy.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, nowelizacja ma służyć przede wszystkim zapobieganiu nadużyciom na rynku finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych oraz ochronie "nieprofesjonalnych uczestników" wszystkich sektorów rynku finansowego.

Nowy projekt ustawy zakłada przede wszystkim:

  1. Prowadzenie przez KNF specjalnego rejestru, w którym znajdowałyby się domeny internetowe spółek figurujących na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, umieszczone tam w drodze uchwały Komisji, w razie złożenia zawiadomienia o popełnieniu któregokolwiek ze wskazanych w ustawie przestępstw (jak chociażby prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych bez zezwolenia czy posługiwanie się nazwą "fundusz emerytalny" bez potrzebnych uprawnień),
  2. Obowiązek zablokowania dostępu do takich domen przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do Internetu oraz ustanowienie przekierowania z nich na stronę Komisji, na której będzie zawarta informacja o wpisaniu tej domeny do rejestru w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do rejestru. Przewidywane obowiązki w zakresie blokowania przypominają te stosowane obecnie w ustawie hazardowej,
  3. Wprowadzenie kary pieniężnej do 250 tys. zł nakładanej na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego przez Prezesa UKE w przypadku niezastosowania się do obowiązków w zakresie blokowania.

Jeżeli prace nad projektem przebiegać będą bez przeszkód, ustawa powinna wejść w życie jeszcze w tym roku.

Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300403/12445438/12445439/dokument298579.pdf

Autor publikacji: Wojciech Kokot
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.