MP nr 15 - Cyberbezpieczeństwo

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Już w październiku odbędzie się Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month, EMC) – wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską oraz European Network and Information Security Agency, które ma na celu m.in. popularyzację ogólnej wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa, przekazanie szczegółowych informacji na temat dyrektywy NIS oraz promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Na stronie internetowej EMC znajduje się lista wydarzeń towarzyszących, w tym informacja o Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa, które odbędzie się w dniach 9 – 10 października w Krakowie. Dodatkowo warto zauważyć, iż w ramach EMC istnieje możliwość zgłoszenia własnego wydarzenia, które dzięki umieszczeniu go na stronie internetowej EMC może zyskać międzynarodowy rozgłos.

Link do materiału źródłowego: https://cybersecuritymonth.eu/

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.