MP nr 14 - Prawo informatyczne

Reforma dyrektywy w sprawie ochrony baz danych – konsultacje

Do dnia 30 sierpnia 2017 r. istnieje możliwość wzięcia udziału w konsultacjach publicznych dotyczących ewaluacji i reformy dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (ANKIETA).

Prace koordynowane przez Komisję Europejską mają na celu dostosowanie dyrektywy do nowych potrzeb twórców i użytkowników baz danych. Jak wskazuje Komisja Europejska, głównym powodem podjętych prac jest fakt, iż w ciągu ponad 20 lat obowiązywania dyrektywy rola baz danych znacznie wzrosła, istotnie zwiększając ich wartość rynkową, co w opinii Komisji może negatywnie rzutować na aktualność regulacji.

Link do materiału źródłowego: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-public-consultation-database-directive

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.