MP nr 14 - Cyberbezpieczeństwo

Implementacja dyrektywy NIS w Wielkiej Brytanii – konsultacje

Do dnia 30 września 2017 r. potrwają konsultacje publiczne w Wielkiej Brytanii dotyczące implementacji dyrektywy 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii (dyrektywa „NIS”), określającej obowiązki z zakresu cyberbezpieczeństwa jakim będą podlegać operatorzy usług kluczowych (m.in. z sektora energetycznego i transportowego) oraz dostawcy usług cyfrowych (internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, usługi przetwarzania w chmurze).

Wraz z informacją na temat konsultacji brytyjski rząd opublikował szczegółowy raport z analizy skutków regulacji (LINK), który może pomóc polskim przedsiębiorcom w organizacji prac związanych z dostosowaniem się do wymogów dyrektywy. Wspomniany raport zawiera m.in. informacje o szacunkowych kosztach dostosowania przedsiębiorstwa do dyrektywy NIS w zależności od sektora działalności oraz wykaz najistotniejszych zagrożeń, na jakie należy zwrócić uwagę projektując rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa.

Link do materiału źródłowego: https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-security-of-network-and-information-systems-directive

Autor publikacji: Paweł Gruszecki (Partner, Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji), Justyna Zygmunt (Prawnik, Praktyka Nowych Technologii i Telekomunikacji)
Nazwa Kancelarii: Kochański Zięba & Partners sp. k.