MP nr 13 - Prawo konkurencji, pomoc publiczna

Publikacja raportu nt. efektowności decyzji z zakresu prawa konkurencji w sprawach telekomunikacyjnych.

Raport przygotowano dla lepszego zrozumienia długofalowych skutków rynkowych podejmowanych decyzji. Zawiera on analizę wybranych decyzji z zakresu: kontroli koncentracji, nadużywania pozycji dominującej oraz pomocy publicznej.

W ramach analizy skutków pomocy publicznej, raport opisuje skumulowane efekty programów pomocowych dotyczących rozbudowy sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich w Niemczech (2008-2010).

W szczególności, raport porównuje gminy, w których wdrożono pomoc publiczną, z porównywalnymi gminami, które nie otrzymały takiej pomocy.

W raporcie stwierdzono, że wdrożone programy pomocowe:

  • zwiększyły dostęp do sieci szerokopasmowych w gminach wdrażających pomoc (wzrost o 12% połączeń o prędkości 2 Mb/s i o ponad 21% połączeń o prędkościach >6 Mb/s);
  • nie zakłóciły konkurencji, gdyż liczba ISP w gminach wdrażających pomoc wzrosła (zarówno w technologiach DSL, jak i w technologiach mobilnych czy światłowodowych);
  • różnią się efektywnością oraz konsekwencjami dla konkurencji:
    • Pomoc była najbardziej skuteczna tam, gdzie była najbardziej potrzebna, tj. na przykład w Bawarii w porównaniu z Dolną Saksonią.
    • Pomoc miała większy wpływ na gminy położone w dużej odległości od głównej przełącznicy (MDF) oraz z niewielkim pokryciem DSL przed wdrożeniem wsparcia.
    • Największy efekt przyniosło wdrożenie programów pomocowych o średniej wielkości, tj. od EUR 50.000 do EUR 100.000.

Wskazano także, że beneficjenci pomocy powinni udostępniać więcej informacji umożliwiających lepsze zrozumienie sposobu wydatkowania pomocy.

Link do materiału źródłowego: http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0417233enn.pdf

Autor publikacji: Marcin Alberski, Associate
Nazwa Kancelarii: Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.