MP nr 13 - Prawo bankowe i finansowe

Nowa ustawa AML vol. 2

Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie do projektu ustawy AML możliwości ograniczenia stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do niskokwotowego pieniądza elektronicznego. Wprowadzenie tego ograniczenia było szeroko postulowane podczas konsultacji projektu, w tym przez naszą Kancelarię w ramach współpracy z uczestniczącymi w konsultacjach organizacjami branżowymi.

Ponadto, nowy projekt wprowadza całkowicie nową definicję walut wirtualnych. Wątpliwości interpretacyjne co do jej zakresu pozostają jednak aktualne. W szczególności punkty przyznawane w ramach różnorakich programów lojalnościowo-rabatowych wydają się dalej spełniać przesłanki tej definicji. Natomiast za pewnik można już uznać sam fakt poddania walut wirtualnych przyszłej regulacji AML. Działania polskiego ustawodawcy wskazują na bardzo dużą determinację w tej kwestii, mimo że nie jest to objęte zakresem IV Dyrektywy AML, a dopiero projektowanej w UE V Dyrektywy AML.

Duże zmiany objęły też regulację procesu kontroli instytucji obowiązanych. W szczególności GIIF pozbawiony został pełnej swobody zawieszania i wznawiania czynności kontrolnych. Powinno to znacznie ograniczyć ryzyko potencjalnej dezorganizacji prowadzenia działalności gospodarczej w toku kontrolowania instytucji obowiązanych.

Powyższe zmiany to tylko kilka z wielu. Warto więc zapoznać się z całym projektem nowej ustawy AML. Zwłaszcza, że projekt ten został w dniu 20 lipca br. przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich i skierowany do prac w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Wydaje się więc, że do Sejmu trafi już niedługo.

Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298001/katalog/12431390#12431390

Autorzy publikacji: dr Jan Byrski (Partner), Maciej Miąsko
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy