MP nr 12 - Telekomunikacja

Projekt nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Planowane w projekcie nowelizacji PT zmiany mają ułatwić komunikację operatorów z abonentami, m.in. poprzez umożliwienie posługiwania się formą „dokumentowej czynności prawnej”, tj. np. zawieranie umowy na formularzu zamieszczonym na stronie WWW oraz zwiększenie zastosowania zdalnej komunikacji.

Przewidywane jest bardziej liberalne podejście do możliwości przetwarzania danych klientów przekazanych przy zawieraniu umów, a także do zasad informowania klientów o zmianie warunków świadczenia usług, co będzie możliwe w większym stopniu za pośrednictwem strony WWW operatora. W regulaminie internetowym dotyczącym świadczenia usług ma znaleźć się więcej informacji i warunków, które dotychczas umieszczone były w umowie abonenckiej.

Planuje się również modyfikacje w zakresie stawianych operatorom wymogów informowania o parametrach usług takich, jak maksymalne przepływności łącz, czas ich dostępności i sposób wyznaczania tej wartości.

Przedmiotem nowelizacji są także usługi Premium SMS. Ma nastąpić ograniczenie zawieranych wbrew woli abonenta subskrypcji tych usług, poprzez wymóg uzyskania ich wyraźnej zgody. Nowelizacja przewiduje też limity wysokości opłat za usługi premium. Pojawił się także pomysł stworzenia rejestru dostawców tych usług, w którym musieliby oni się obowiązkowo rejestrować.

Kompetencje kontrolne Prezesa UKE mają się zwiększyć, np. o możliwość wydawania zaleceń pokontrolnych wobec wszystkich podmiotów, wobec których może on prowadzić kontrole.

Obecnie rozpocząć się mają publiczne konsultacje projektu nowelizacji.

Link do materiału źródłowego: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300107/katalog/12443968

Autor publikacji: Magdalena Gąsowska
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.