MP nr 12 - Prawo IT

Body leasing – outsourcer nie odpowiada za rezultaty prac udostępnianych pracowników.

Takie wnioski płyną z wyroku wydanego w dniu 22.02.2017 r. (sygn. I ACa 1061/16), dotyczącego sporu na gruncie umowy o świadczenie usług outsourcingu kadrowego. Powód zobowiązał się do udostępnienia swoich pracowników (programistów), którzy mieli wykonywać zadania pod kierunkiem pozwanego, a ten miał zapłacić wynagrodzenie na rzecz powoda.

Ważne jest, że pozwany zobowiązał się do wdrożenia aplikacji u swojego klienta, a zadania w tym przedmiocie mieli wykonywać udostępnieni pracownicy. Umowa outsourcingowa nie zawierała jednak żadnej informacji w tym przedmiocie, nie określała też jakie konkretne prace mieli wykonywać ci pracownicy.

Współpraca przebiegała zgodnie do momentu, kiedy pozwany przestał wypłacać powodowi wynagrodzenie. Pozwany argumentował, że wynagrodzenie nie jest powodowi należne, gdyż powód nienależycie wykonał łączącą ich umowę i odpowiada za brak osiągnięcia w ramach współpracy konkretnego rezultatu (w tym przypadku odpowiada za powstałe opóźnienie i inne nieprawidłowości w realizacji przez pracowników powoda wdrożenia na rzecz klienta pozwanego).

To nie przekonało jednak sądów pierwszej i drugiej instancji, które uznały, że postanowienia umowy nie budzą wątpliwości – ma ona charakter umowy o świadczenie usług, a nie umowy o dzieło. Tym samym powód nie zobowiązał się do realizacji konkretnego celu ani rezultatu prac.

Wydany wyrok dotyczy powszechnego na rynku IT udostępniania pracowników w ramach body leasingu i potwierdza, że usługobiorca musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami stosowania takiego modelu. Jedną z nich jest właśnie brak przejęcia przez usługodawcę odpowiedzialności za rezultaty prac udostępnianych pracowników.

Link do materiału źródłowego http://traple.pl/blog/body-leasing-outsourcer-nie-odpowiada-za-rezultaty-prac-udostepnianych-pracownikow/

Autor publikacji: Joanna Jastrząb
Nazwa Kancelarii: Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j.