MP nr 12 - Prawo bankowe i finansowe

Trwają prace nad pierwszą regulacją w zakresie działalności kantorów internetowych.

Celem projektowanej regulacji jest powstanie spójnego i bezpiecznego rynku usług wymiany walut, na którym będą zapewnione tożsame reguły konkurencji w stosunku do wszystkich przedsiębiorców oraz zagwarantowana jednakowa ochrona interesów konsumentów oraz wymienianych środków pieniężnych.

Z opisu założeń projektowanej regulacji zawartych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że wprowadzona zostanie nowa definicja działalności kantorowej, obejmująca swym pojęciem także transakcje bezgotówkowe, przeprowadzane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Kantor internetowy, który obok usługi wymiany walut nie świadczy dodatkowo usług płatniczych będzie podlegał ustawie Prawo dewizowe i kontroli NBP, a w zakresie działalności obejmującej świadczenie usługi wymiany walut oraz dodatkowo usług płatniczych - ustawieo usługach płatniczych i nadzorowi KNF. Co więcej, kantory internetowe świadczące dodatkowo usługi płatnicze, zostaną uznane za instytucje płatnicze w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Będzie to związane z koniecznością dostosowania swojej działalności do powyższej ustawy, bądź jej zaprzestania.

Projekt ma przewidywać również zniesienie wymogu niekaralności w stosunku do wszystkich wspólników oraz osób zasiadających we władzach spółek prowadzących działalność kantorową, za wyjątkiem osób kontrolujących kantor oraz odpowiedzialnych za kierowanie kantorem. Zniesiony zostanie również obowiązek fachowego przygotowania osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z działalnością kantorową czy też przedstawienia zaświadczenia o odbyciu kursu lub posiadania określonego stażu pracy w banku.

Od ponad sześciu lat problem polegający na braku przepisów regulujących działalność kantorów internetowych był sygnalizowany przez NBP, Komitet Stabilności Finansowej oraz NIK, jednak Ministerstwo Finansów nie zakończyło procesu legislacyjnego. Tym razem projekt ma trafić do Sejmu już latem bieżącego roku.

Linki do materiału źródłowego:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r18139195608452,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-dewizowe-oraz-niektorych-innych-ustaw.html,
http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i12387-o1.pdf,
http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159297/20130321_raport.pdf,
https://www.nik.gov.pl/plik/id,12996,vp,15405.pdf.

Autor publikacji: Alicja Grzebyk
Nazwa Kancelarii : Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp. k.