MP nr 12 - E-commerce

Naruszenia interesów konsumentów przez zagraniczne firmy – co może UOKiK?

Internet nie zna granic, a globalny rozwój sektora e-commerce powoduje, że zagraniczni przedsiębiorcy coraz chętniej i z dobrym skutkiem kierują ofertę do konsumentów z innych krajów, bez formalnej obecności w nich. Trend ten bez wątpienia od dawna dotyczy również Polski. Konsumenci szczególnie chętnie zamawiają towary lub usługi z innych państw UE, m.in. z uwagi na szybkość dostawy, czy brak ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów, np. w postaci cła. Czy UOKiK posiada jednak narzędzia służące przeciwdziałaniu ewentualnym naruszeniom interesów konsumentów w modelu, w którym dany podmiot nie jest w Polsce formalnie obecny?

W powyższym przypadku zastosowanie mogą znaleźć przepisy Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, w oparciu o które UOKiK może wszcząć postępowanie przeciwko zagranicznemu podmiotowi z innego państwa UE. W ramach takiego działania UOKiK jest władny m.in. wystosować do analogicznego organu w innym państwie UE tzw. enforcement request, tj. wniosek o podjęcie wszelkich niezbędnych środków mających na celu doprowadzenie do niezwłocznego zaprzestania lub zakazu naruszenia.

Nasuwa się pytanie, jak często UOKiK korzysta z powyższego narzędzia? Wedle informacji uzyskanych od organu, w 2015 roku wystosowano 6 enforcement requests. W 2016 roku liczba ta wzrosła już do 17 wystosowanych enforcement requests. Do maja bieżącego roku takich wniosków wysłano z kolei 11. Choć liczby te nie są szczególnie imponujące, wydaje się, że w świetle postępującego rozwoju transgranicznego handlu będą one wzrastać. Być może bodźcem do tego będzie nowe, rozszerzone rozporządzenie regulujące powyższe kwestie, nad którym trwają prace w Komisji Europejskiej.

Autor publikacji: Adwokat Marcin Przybysz
Nazwa Kancelarii: TaylorWessing